Organizare

      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Dolj (ITCSMS Dolj), functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat, în subordinea MADR, prin Inspecţia  Naţională pentru Calitatea Seminţelor organizată ca serviciu în cadrul Direcţiei Generale Control si Inspectii, Directia Inspectii de Stat. 
      Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Dolj este stabilită prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 396/2009. 
       Conducerea instituţiei se asigură de către Directorul executiv, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS .

ITCSMS Dolj are în structura sa:

  • Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare;
  • Compartimentul analize de laborator:primire eşantioane, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară;
  • Compartiment financiar contabil.

 

Organigrama ITCSMS Dolj

 

 

 

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS DOLJ